Quan hệ nhanh ra phải làm sao

Quan hệ nhanh ra phải làm sao

Bệnh nhân hỏi: Tôi gặp tình trạng khi quan hệ nhanh ra, nên thường chưa kịp làm vợ tôi lên đỉnh thì đã ra rồi. Tôi cảm thấy khá lo lắng và... [Xem thêm]

Tu vấn 225