Khó tiểu là bệnh gì

Khó tiểu là bệnh gì

Tiểu khó là cảm giác đi tiểu khó khăn, bắt buộc phải rặn mạnh để tiểu hết, nhưng sau khi tiểu vẫn có cảm giác không thoải mái vì còn nước... [Xem thêm]

Tu vấn 2423